CEFR Seviyelerine Göre

Common European Framework of Reference for Languages kısaltması olan CEFR yani Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Avrupa dillerinde yeterlilik seviyesi ölçümü için oluşturulmuş bir ortak çerçeve programı ve uluslararası bilinirliği ve geçerliliği olan bir dil standardıdır. Bir çok Avrupa ülkesinde bu standart kapsamında dil eğitimi verilmekte olup; özellikle dil okulları ve Avrupa eğitim sistemine dahil olan özel - devlet okulları tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Dünyada da tanınan bir dil standardıdır.

Device

PQS yeterlilik sınavları uluslararası standartlara göre hazırlanmış ve tam olarak CEFR seviyenizi tespit etmek için size özel hazırlanmış sınavlar sunar. PQS Yeterlilik sınavlarına katılan her bireye adına özel katılım sertifkası verilir ayrıca 65 puan ve üstü alan öğrenciler başarı sertifikası ile ödüllendirilir. Bu sınav kapsamında bireyin kendini değerlendirebilmesi adına 4 ayrı İngilizce becerisi için ayrıntılı feedback verilir.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

CEFR standardı dil becerisini tanımlayan üç ana seviyeden oluşur. Bunlar Temel Kullanıcı ( A1 ve A2 ), Bağımsız kullanıcı ( B1 ve B2 ) son olarak da Usta Kullanıcı (C1 ve C2 ) düzeyleridir. Bu Kapsamda PQS Global hem okuma - dinleme hem de yazma - konuşma alanında CEFR seviyelerini ölçen sınavlar sunar.

A1 Seviyesi

Öğrenci, diyaloglar, açıklamalar, anlatılar ve talimatlar gibi kısa metinlerin işlevini tanımlamada başarılıdır. Öğrenci, okuma stratejileri ve dilsel yeterliliğin bulunması nedeniyle belirli bilgileri tespit eder ve anlar. Öğrenci, listeler, etiketler, reklamlar, broşürler, işaretler, menüler, e-postalar vb. gibi kısa otantik metinlerde bilinen isimleri, kelimeleri ve çok basit cümleleri tanımlamak konusunda iyidir.

A1+ Seviyesi

Öğrenci, bazı özgün ve uyarlanmış metinlerin işlevini tanımlamakta zorlanmamaktadır. Kişilikler ve duygular gibi bazı soyut konular, kelime bilgisi ve yapı bilgisi sayesinde öğrenci için problem oluşturmaz. Öğrenci ayrıca, belirli bilgilerin tanımlanmasında sorun yaşamaz ve somut olgusal konularda sorun yaşamaz. Basit tahminler yapmakta da başarılıdır.

A2 Seviyesi

Öğrenci, seviye sözdizimi farkındalığını geliştirerek nispeten basit metinlerin yapısını anlamada zorluk çekmez. Seviye zamanlarına göre zaman kavramları, öğrenci için bazı anlama problemlerine neden olmaz. Öğrenci, dilbilimsel yeterliliği ve okuma stratejileri sayesinde anlatılar, açıklamalar, kısa öykü veya biyografi gibi çeşitli türdeki metinlerin ana fikrini ve belirli bilgileri bulmakta zorluk çekmez.

A2+ Seviyesi

Öğrenci, dilbilimsel yeterliliği ve okuma stratejileri sayesinde işaret, liste, etiket, ilan, mektup, e-posta, talimat, reklam, broşür vb. yarı otantik metinlerde belirli bilgiyi ve ana fikri bulmada zorluk çekmez. Öğrenci ayrıca, seviye bağlaçlarını bildiği için nispeten basit metinlerin tutarlılığını ve bütünlüğünü anlamada problemler yaşamaz.

B1 Seviyesi

Öğrenci, orta uzunlukta, yalın yarı otantik ve otantik metinlerdeki belirli bilgileri ve ana fikri anlamakta zorluk çekmez ve bu metinler çoğunlukla birden fazla ana fikri olan iki veya daha fazla paragraf içermektedir. Gazeteler, dergiler, kısa öyküler ve raporlar gibi farklı kaynaklardan alınan metinlerin amacını anlamak öğrenci için sorun değildir. Öğrenci ayrıca ekleme, sıralama ve karşıtlığı belirtmek için bağlaçları kullanabildiği için anlamın söylem üzerinde nasıl inşa edildiğini anlamada zorluk çekmez.

B1+ Seviyesi

Öğrenci, orta uzunlukta, yalın yarı otantik ve otantik metinlerdeki belirli bilgileri ve ana fikri anlamakta zorluk çekmez ve bu metinler çoğunlukla birden fazla ana fikri olan iki veya daha fazla paragraf içermektedir. Gazeteler, dergiler, kısa öyküler ve raporlar gibi farklı kaynaklardan alınan metinlerin amacını anlamak öğrenci için sorun değildir. Öğrenci ayrıca ekleme, sıralama ve karşıtlığı belirtmek için bağlaçları kullanabildiği için anlamın söylem üzerinde nasıl inşa edildiğini anlamada zorluk çekmez.

B2 Seviyesi

Öğrenci, açıkça ortaya çıkan tartışmalı metinlerdeki ana sonuçları tespit etmekte iyidir. Öğrenci, daha uzun metinler, daha karmaşık yarı otantik ve otantik metinlerde spesifik bilgiyi ve ana fikri tanımlamada zorluk çekmez. Öğrenci, argümanları ve daha az açık bir şekilde ifade edilen sonuçları çıkarmakta zorluk çekmez. Yazarın tutumunu ve tonunu belirlemek, öğrenci için sorun değildir.

B2+ Seviyesi

Öğrenci, açıkça ortaya çıkan tartışmalı metinlerdeki ana sonuçları tespit etmekte başarılıdır. Öğrenci, daha uzun metinler, daha karmaşık yarı otantik ve otantik metinlerde spesifik bilgiyi ve ana fikri tanımlamada zorluk çekmez. Öğrenci, argümanları ve daha az açık bir şekilde ifade edilen sonuçları çıkarmakta zorluk çekmez. Yazarın tutumunu ve tonunu belirlemek, öğrenci için de sorun olmaz. Öğrenci aynı zamanda dil yeterliliği sayesinde güncel problemlerle ilgili makale ve raporları anlamada da problem yaşamaz.

C1 Seviyesi

Öğrenci, uzun ve otantik metinlerle ve konuşma diliyle başa çıkabilir. Öğrenci, geniş bir aktif okuma kelime bilgisinin ve düşük kullanım oranı olan deyimleri biliyor olması sayesinde, uzun ve karmaşık otantik metinlerde açıkça belirtilmeyen tartışma ve sonuçların belirlenmesinde sorun yaşamamaktadır. Öğrenci, farklı stilleri fark etmek gibi okuma stratejilerine sahip olmasından dolayı roman, gazete, dergi, makale ve akademik web siteleri gibi çeşitli tür ve kaynaklardan gelen metinleri değerlendirme ve analiz etme konusunda iyidir.

C2 Seviyesi

Öğrenci, uzun ve otantik metinlerle ve konuşma diliyle başa çıkabilir. Öğrenci, geniş bir aktif okuma kelime bilgisine sahiptir ve düşük kullanım oranı olan deyimleri anlayabilir. Ayrıca, uzun ve karmaşık otantik metinlerde açıkça belirtilmeyen tartışma ve sonuçların belirlenmesinde sorun yaşamaz. Öğrenci, farklı stilleri fark etmek gibi okuma stratejilerine sahip olduğu için roman, gazete, dergi, makale ve akademik web siteleri gibi çeşitli tür ve kaynaklardan gelen metinleri değerlendirme ve analiz etme konusunda sorun yaşamaz.

Kids Seviyelerine göre

Starters

Öğrenci, çok kısa ve basit metinleri anlamada ve tanıdık isimleri, kelimeleri ve tek cümleleri anlamada iyidir. Öğrenci, iyi okuma stratejileri ve dilsel yeterliliği sayesinde, çok kısa metinlerde belirli bilgiyi bulma ve anlama konusunda da iyidir. Örneğin, öğrenci anahtar bilgileri, bildirimler ve posterler gibi kısa metinlerde veya kataloglarda tanımlayabilir.

Movers

Öğrenci, diyaloglar, açıklamalar, anlatılar ve talimatlar gibi kısa metinlerin işlevini tanımlamada başarılıdır. Öğrenci, okuma stratejileri ve dilsel yeterliliğin bulunması nedeniyle belirli bilgileri tespit eder ve anlar. Öğrenci, listeler, etiketler, reklamlar, broşürler, işaretler, menüler, e-postalar vb. gibi kısa otantik metinlerde bilinen isimleri, kelimeleri ve çok basit cümleleri tanımlamak konusunda iyidir.

Flyers

Öğrenci, seviye sözdizimi farkındalığını geliştirerek nispeten basit metinlerin yapısını anlamada zorluk çekmez. Seviye zamanlarına göre zaman kavramları, öğrenci için bazı anlama problemlerine neden olmaz. Öğrenci, dilbilimsel yeterliliği ve okuma stratejileri sayesinde anlatılar, açıklamalar, kısa öykü veya biyografi gibi çeşitli türdeki metinlerin ana fikrini ve belirli bilgileri bulmakta zorluk çekmez.